Управління школою

     Накази  по школі

  Атестація педагогічних кадрів 

  Внутрішньошкільний контроль

Впровадження Державних Стандартів

 Планування роботи школи